1
साथी मिली अभिनयसहित कक्षामा कुराकानी गर्नुहोस् ।​

1 Answer

2

Answer:

i m not able to write in nepali

Edit
avatar
Priscilla McKenzie
15.5k 3 10 26
answered 10 months ago